THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
61,336

THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP HỘI NGŨ BÁCH DANH & KHÓA TU 2017

01 Tháng Bảy 20178:51 CH(Xem: 4842)
THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP HỘI NGŨ BÁCH DANH & KHÓA TU 2017

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP

& PHÁP HỘI NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM
Xem bảng  PDF tại đây THƯ MỜI PHÁP HỘI NGŨ BÁCH DANH & KHÓA TU 2017

 

Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức - Kính thưa quý đồng hương, Phật tử.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng từ bi vô lượng, nhiều kiếp đã từng phát nguyện ứng thân khắp nơi cõi xứ, tùy duyên hóa độ, cứu  khổ, cứu nạn cho tất cả những ai kêu cứu. Để cảm niệm ân đức cứu khổ cao vời và tâm từ bi vô hạn của mẹ hiền Quan Thế Âm hằng năm chúng ta có ba ngày Lễ thiêng liêng tưởng nhớ Bồ tát đó là:

Ngày 19/02 ÂL kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh.

Ngày 19/06 ÂL kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo.

Ngày 19/09 ÂL kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.

Kính thưa tất cả đại chúng, 

Nhân dịp Lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch, Chùa Niệm Phật sẽ long trọng tổ chức Pháp Hội Ngũ Bách Danh & Khóa Tu Học Phật Pháp trong ba ngày Thứ 6 Thứ 7 và Chủ Nhật, ngày 14 – 15 - 16 tháng 07 năm 2017, (nhằm ngày 21, 22 và 23 tháng 06 Âm Lịch năm Đinh Dậu) dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Chư Tôn Đức Tăng đến từ các tiểu bang.
Hòa thượng Thích Nguyên Tú
viện chủ Chùa Đại Giác (Sacramento),
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm
(Chùa Việt Nam Los Angeles CA),
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
(Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc CA),
Thượng Tọa Thích Hải Tín
(Trụ trì Chùa Liên Hoa Chicago),
Thượng Tọa Thích Minh Hiển
(Trụ trì Chùa Bảo Lâm Ohio),
Thượng Tọa Thích Nguyên Thông
(Trụ trì Chùa Hồng Đức Iowa),
Thượng Tọa Thích Đồng Trực
(Tu Viện Linh Ứng CA),
Đại Đức Thích Quảng Trí
(Trụ trì Chùa Phật Tuệ Riverside CA),
Đại Đức Thích Thông Chánh
(Trụ trì Chùa Định Quang Missouri),
Đại Đức Thích Giác Thiện 

Nhân Pháp Hội Ngũ Bách Danh lần này, Chùa có lễ khai đàn Cúng Thí Âm linh cô hồn và kỳ siêu bạt độ các vong linh thai nhi, sản nạn vô tình bị bỏ rơi, cũng như các thai nhi do không đủ duyên lành đã chết yểu ngay trong bụng mẹ hoặc khi vừa lọt lòng. Nếu muốn đăng ký cầu siêu xin quý vị gởi tên về chùa càng sớm càng tốt để quý thầy chuẩn bị kịp cho trai đàn.

Trân trọng kính mời quý Đồng hương, Phật tử dành thì giờ quý báu về chùa đông đủ tham dự Khóa Tu Học – Pháp Hội Ngũ Bách Danh và Lễ Tưởng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ tát để cùng nhau tu học Phật Pháp, cũng như để cầu nguyện phước lành cho bản thân và gia đình. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chùa Niệm Phật, ngày 30 tháng 06 năm 2017              

Tỳ kheo Thích Minh Trọng                                           

CHƯƠNG TRÌNH 

Thứ Sáu ngày 14/07/2017 (21 tháng 6 năm Đinh Dậu)   
10:00 AM: Phật tử về chùa                                                                                    
10:30 AM: Khai Mạc Khóa Tu                                                                                                                                                                                                         
11:00 AM: Huấn từ của Hòa Thượng chứng minh                                                                                                                                        
11:30 AM: Khai kinh Cúng ngọ                                                                                                                                                          
12:00 PM: Thọ Trai – Kinh hành                                                                                                                                                            
12:45 PM: Chỉ Tịnh                                                                                                                                                                          
01:15 PM: Thức chúng                                                         

01:30 PM: Lạy Ngũ Bách Danh (Lễ 100 lạy và Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Âm)                                                                                         
03:00 PM: Thuyết pháp (TT Thích Nguyên Tâm)                                                                                                                                        
05:00 PM: Dược Thực (Dùng cơm chiều)                                                                                                                                                 
06:30 PM: Thuyết pháp (TT Thích Huyền Châu)                                                                                                                                      
07:30 PM: Tiếp tục Lạy Ngũ Bách Danh (Lễ 100 lạy và Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Âm)                                                                                 
09:00 PM: Chỉ Tịnh                                                                                                                                                                                                              
Thứ Bảy ngày 15/07/2017 (22 tháng 6 năm Đinh Dậu)                                             
05:00 AM: Thức chúng
05:30 AM: Công phu sáng                                                                                                                                                                    
07:30 AM: Điểm tâm                                                                                                                                                                            
08:30 AM: Tiếp tục Lạy Ngũ Bách Danh (Lễ 100 lạy và Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Âm)                                                                               
10:00 AM: Thuyết pháp (TT Thích Nguyên Thông)                                                                                                                      

12:00 AM: Lễ Trai Tăng - Thọ Trai – Kinh hành                                                                                                                                  
12:45 PM: Chỉ Tịnh                                                                                                                                                                              
01:15 PM: Thức chúng                                                                                                                                                      

01:30 PM: Tiếp tục Lạy Ngũ Bách Danh (Lễ 100 lạy và Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Âm)
03:00 PM: Thuyết pháp (TT Thích Minh Hiển)                          

05:00 PM: Dược Thực (Dùng cơm chiều)                                                                                                                                                 
06:30 PM: Thuyết pháp (TT Thích Hải Tín)                                                          

07:30 PM: Lễ Hoa Đăng, Cầu nguyện thế giới hoà bình                                                                                                                               
09:00 PM: Chỉ Tịnh

Chủ Nhật ngày 16/07/2017 (23 tháng 6 năm Đinh Dậu)       

05:00 AM: Thức chúng

05:30 AM: Công phu sáng

07:30 AM: Điểm tâm

08:30 AM: Tiếp tục Lạy Ngũ Bách Danh (Lễ 100 lạy và Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Âm)

10:00 AM: Thuyết pháp (HT Thích Nguyên Tú)

11:00 AM: Nghi Thức Lễ vía Bồ tát Quan Âm

12:00 PM: Thọ Trai – Kinh hành

01:00 PM: Lễ Quy Y

02:30 PM: Khai Đàn Thí Thực, Cầu Siêu Bạt Độ   

03:30 PM: Lễ Bế Mạc và Hoàn mãn

06:00 PM: Dược Thực (Dùng cơm chiều)

LƯU Ý: Khóa Tu Hoàn Toàn Miễn Phí

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn