THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
26 Tháng Mười Một 20224:35 CH(Xem: 3280)
Nam Mô A Di Đà Phật Đây là Lịch Trình Sinh Hoạt & Tu Học Trong Năm 2023 tại Chùa Niệm Phật Minnesota. Xin kính mời Quý Phật tử, đồng hương vào xem để biết các ngày tu học và các ngày lễ trong năm và cùng về Chùa tham dự với Đại chúng. Trân trọng 🙏🙏🙏
30 Tháng Bảy 20199:33 CH(Xem: 11278)
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA THẦY THÍCH PHÁP HÒA 6 GIỜ CHIỀU THỨ 7 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2019
10 Tháng Tám 20188:21 SA(Xem: 9276)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức – Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử xa gần. “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao” Một lần nữa, Mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, là dịp để cho tất cả mọi người con dành hết tất cả tấm lòng hướng về hai đấng sanh thành để tỏ lòng tri ân trong muôn một. Riêng người xuất gia ngoài ơn cha mẹ còn có ơn Thầy Tổ rất quan trọng, nên nhà Phật có câu: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”
06 Tháng Năm 20189:38 CH(Xem: 7669)
“Hạnh phúc thay, đức Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh! Hạnh phúc thay, chúng Tăng hòa hợp! Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!”
01 Tháng Mười Một 20177:38 SA(Xem: 8870)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa tất cả Quý đồng hương, thiện nam, tín nữ Phật tử. Phật pháp là suối nguồn an lạc đi vào cuộc đời để làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau của nhân thế, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh. Nếu hình dung chúng ta sẽ thấy Phật pháp như nắng ấm mùa xuân hoặc cơn mưa rào mùa hạ hay như ngọn lửa trí tuệ sưỡi ấm mùa đông.
01 Tháng Mười 201710:48 CH(Xem: 7820)