THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
40,456
30 Tháng Bảy 20199:33 CH(Xem: 1289)
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA THẦY THÍCH PHÁP HÒA 6 GIỜ CHIỀU THỨ 7 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2019
30 Tháng Bảy 20199:22 CH(Xem: 922)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL. 2563 & LỄ CÚNG GIỖ THẦY BỔN SƯ VÀO LÚC 10:00 AM NGÀY CHỦ NHẬT 25/8/2019
23 Tháng Mười Hai 201811:08 CH(Xem: 8892)
LỊCH TRÌNH TU HỌC NĂM 2019 TẠI CHÙA NIỆM PHẬT
10 Tháng Tám 20188:21 SA(Xem: 2892)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức – Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử xa gần. “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao” Một lần nữa, Mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, là dịp để cho tất cả mọi người con dành hết tất cả tấm lòng hướng về hai đấng sanh thành để tỏ lòng tri ân trong muôn một. Riêng người xuất gia ngoài ơn cha mẹ còn có ơn Thầy Tổ rất quan trọng, nên nhà Phật có câu: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”
06 Tháng Năm 20189:38 CH(Xem: 3776)
“Hạnh phúc thay, đức Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh! Hạnh phúc thay, chúng Tăng hòa hợp! Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!”
11 Tháng Mười Hai 20174:08 CH(Xem: 5637)
Lịch Trình Sinh Hoạt & Tu Học Trong Năm 2018 Tại Chùa Niệm Phật